สมาชิกสมทบ โดย : admin วันที่ : 2014-09-01 15:50:14 IP : 192.168.100.235

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ

- เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกปกติ อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ( สามี ภรรยา บิดา มารดา และ บุตร ตามกฎหมาย)

- มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงิน

- มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ


- ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองตามที่สหกรณ์กำหนด

- ผู้เข้าสมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ยื่นใบสมัคร จำนวน 100 บาท

สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ

    (1) สมาชิกสมทบทุกคนต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อย 300 หุ้นๆ ละ 10 บาท (เป็นเงิน 3,000 บาท)
        และไม่เกิน 3 ล้านบาท (เงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี)


   (2) เงินค่าหุ้นที่ได้รับภายในวันที่ 5 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ในเดือนนั้น ส่วนเงินค่าหุ้นซื้อจากวันที่ 5 ไปแล้วสหกรณ์จะคิดให้เดือนถัดไป

   (3) สิทธิฝากเงินกับสหกรณ์เฉพาะเงินฝากประเภทออมทรัพย์ (ไม่เสียภาษีคิดดอกเบี้ยให้รายวัน)
          ออมทรัพย์ธรรมดา        เปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาท     (ฝากถอนได้ทุกวันเวลาทำการ)
          ออมทรัพย์พิเศษ            เปิดบัญชีครั้งแรก 3,000 บาท  (ฝากได้ทุกวันแต่ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง)

   (4) มีสิทธิกู้และค้ำประกันเงินกู้รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นและเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในเวลานั้น

   (5) มีสิทธิได้รับเงินทุนสวัสดิการเกี่ยวกับการศพสมาชิกสมทบ  สูงสุดไม่เกิน 31,800 บาท
         
[อายุการเป็นสมาชิก(เดือน) x 60] + 3,000 
         คู่สมรสสมาชิกสมาชิกสมทบให้ได้รับ 3,000 บาท / ต่อศพ
        ค่าจัดพวงหรีดเคารพศพไม่เกิน 1,000 บาท / ศพ


    (6) มีสิทธิเข้าร่วมสังเกตุการณ์ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์

    (7) มีสิทธิได้รับบริการทางวิชาการของสหกรณ์
 

ไม่ให้สิทธิสมาชิกในเรื่องต่อไปนี้

   (1) เข้าเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
   (2) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมใหญ่
   (3) ออกเสียงในเรื่องใด ๆ ของสหกรณ์

กรณีสมาชิกสมทบเคยลาออกแล้วต้องการสมัครใหม่

1) ต้องลาออกครบ 3 ปี นับจากวันที่ ลาออก

2) ต้องซื้อค่าหุ้นเป็นจำนวน 50 % ของยอดที่ลาออกคราวก่อน

3) เสียค่าธรรมเนียมจำนวน 1,000 บาท

 

 

Nike Zoom Winflo 2 Gray ADIDAS TUBULAR X PREMIUM ADIDAS ORIGINALS ULTRA BOOST NIKE ROSHE ONE HYPERFUSE FéRFI NIKE AIR FORCE 1 FLYKNIT CHAUSSURES ADIDAS SUPERSTAR HOMME AIR JORDAN 3.5 EBAY NIKE AIR MAX 90 HIGH Online Air Max 2016 Premium NIKE AIR HUARACHE PRM NIKELAB ROSHE DAYBREAK NIKE AIR FORCE ONE REEBOK PUMP FURY ROAD Jordan Hydro Retro 13 NIKE AIR JORDAN 5 RETRO Nike Air Max 90 UNDER ARMOUR CURRY 2 LOW NEW BALANCE SCHUHE ADIDAS EREDETIS ZX 8000 WEAVE NIKE ROSHE RUN