วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ โดย : admin วันที่ : 2014-09-01 15:20:40 IP : 192.168.100.235

วัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการ

1. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

            (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร

            (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

            (3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก

            (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ

            (5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

            (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

2. อำนาจกระทำการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอำนาจกระทำการ ดังต่อไปนี้

            (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

            (2) จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

            (3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก

            (4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

            (5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

            (6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

            (7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์

            (8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

            (9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

            (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด

            (11) ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

            (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

            (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

            (14)ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด

            (15)กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

 

Nike Zoom Winflo 2 Gray ADIDAS TUBULAR X PREMIUM ADIDAS ORIGINALS ULTRA BOOST NIKE ROSHE ONE HYPERFUSE FéRFI NIKE AIR FORCE 1 FLYKNIT CHAUSSURES ADIDAS SUPERSTAR HOMME AIR JORDAN 3.5 EBAY NIKE AIR MAX 90 HIGH Online Air Max 2016 Premium NIKE AIR HUARACHE PRM NIKELAB ROSHE DAYBREAK NIKE AIR FORCE ONE REEBOK PUMP FURY ROAD Jordan Hydro Retro 13 NIKE AIR JORDAN 5 RETRO Nike Air Max 90 UNDER ARMOUR CURRY 2 LOW NEW BALANCE SCHUHE ADIDAS EREDETIS ZX 8000 WEAVE NIKE ROSHE RUN